ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด
   

 

การรักษาตำแหน่งของสมาชิก ...

   
  ในการรักษาตำแหน่งสำหรับสมาชิกที่ขึ้นตำแหน่งแล้ว ทางบริษัทให้สมาชิกส่งบิลทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน เพียงวันเดียวเท่านั้น ขอให้สมาชิกรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิกด้วย


บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด
   
   
   
   
Copyright © 2013 : Bansamunprai Chaimongkol Co., Ltd. All rights reserved.