ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด
   

 

กองบุญใดที่ต้องการให้บริษัทฯ แจ้งข่าวกิจกรรม การจัดประชุม บรรยาย ทางเว็บบริษัทฯ ..

   
  ปัจจุบันทางบริษัทได้ทำการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารแก่สมาชิก และกำลังดำเนินการจัดทำระบบการคำนวณใหม่ เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากและให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ดังนั้น หากกองบุญผู้จำหน่ายใด มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรม การจัดประชุม บรรยาย ให้กับสมาชิกทราบ ก็สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ ได้โดยตรง


บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด
   
   
   
   
Copyright © 2013 : Bansamunprai Chaimongkol Co., Ltd. All rights reserved.